Tabulka hodnot úhlu DELTA pro různá rozhraní

Hodnoty úhlu δ pro různá rozhraní (dle NAVFAC)

Materiál rubu konstrukce

Faktor tření tgδ

Třecí úhel δ [°]

Masivní beton a následující okolní prostředí

Neporušená, zdravá hornina

0,7

35

Štěrk, štěrkopísek, hrubozrnný písek

0,55 až 0,6

29 až 31

Jemnozrnný  písek, hlinitý či jílovitý štěrk

0,45 až 0,55

Jemnozrnný písek, písek s příměsí jílu či hlíny

0,35 až 0,45

19 až 24

Hlína písčitá, neplastická prachová zemina

0,30 až 0,30

17 až 19

Pevný až tvrdý jíl či překonsolidovaný jíl

0,40 až 0,50

22 až 26

Tuhý až měkký jíl a hlína

0,30 až 0,35

17 až 19

Ocelová štětovnice v následujícím okolním prostředí

Štěrk, štěrkopísek, dobře zrněná sypanina z drolící se horniny

0,4

22

Písek, směs písčité hlíny a štěrku, sypanina stejného zrna pevné horniny

0,3

17

Hlína písčitá, štěrk či písek s příměsí hlíny či jílu

0,25

14

Hlína písčitá, neplastická prachová zemina

0,20

11

Profilovaný beton nebo železobetonová pilota v následujícím okolním prostředí

Štěrk, štěrkopísek, dobře zrněná sypanina z drolící se horniny

0,40 až 0,50

22 až 26

Písek, směs hlíny písčité a hlíny štěrkovité, sypanina stejného zrna z pevné horniny

0,3 až 0,4

17 až 22

Prachový štěrk či písek s příměsí jílu či prachové zeminy

0,3

17

Hlína písčitá, neplastická prachová zemina

0,25

14

Různé konstrukční materiály, vyvřelé a přeměněné horniny

Upravené plochy měkké

0,7

35

Upravené plochy měkké a tvrdé horniny

0,65

33

Upravené plochy pevné horniny

0,55

29

Zdivo  a dřevo (napříč léty)

0,5

26

Ocel na ocel u zámku štětovnic

0,3

17

0
0
Carro de compras vacío

Solicitud de productos

Idioma: español

Company Fine develops structural engineering software with main focus on geotechnical software and structural engineering analyses.

Fine es una compañía que desarrolla y suministra programas de ingeniería civil especializada en programas geotécnicos y de estructuras.

Společnost Fine se zabývá vývojem stavebního software, zejména programů na statické výpočty, zakládání staveb a geotechniku.

A empresa Fine desenvolve softwares de engenharia estrutural focados em projetos e análises geotécnicas.

Fine développe et commercialise des logiciels de conception et d’analyse des structures et projets géotechniques.

Компания Fine занимается разработкой строительного программного обеспечения, особенно программ для расчета статики и геотехнических программ.

A Fine építőmérnöki szoftvereket fejleszt, elsősorban statikai és geotechnikai programokat.

Fine je Češko podužeće koje razvija i dobavlja konstrukcijske i geotehničke programe.

Firma MMGEO jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce oprogramowania do projektowania analizy zagadnień geotechnicznych GEO5.

Η εταιρεία Fine αναπτύσσει λογισμικό για πολιτικούς μηχανικούς και ειδικά για γεωτεχνικά θέματα και δομοστατικά θέματα.

欧洲精细岩土软件岩土工程设计与分析软件.

شرکت Fine توسعه دهنده نرم افزار های مهندسی عمران با نگاه ویژه به نرم افزار های ژئوتکنیک و تحلیل های سازه ای مهندسی می باشد.