El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Caquotova teorie

Aktivní tlak zeminy je počítán pomocí vzorce:

kde:

σz

-

svislé geostatické napětí

cef

-

soudržnost zeminy (efektivní)

Ka

-

součinitel aktivního zemního tlaku

Kac

-

součinitel aktivního zemního tlaku vyjadřující vliv soudržnosti

V programu GEO5 je součinitel aktivního zemního tlaku Ka počítán následujícím analytickým řešením (Boussinesque Caquot):

kde:

Ka

-

součinitel aktivního zemního tlaku podle Caquota

KaCoulomb

-

součinitel aktivního zemního tlaku podle Coulomba

ρ

-

převodní součinitel  - viz níže

kde:

β

-

sklon povrchu terénu za konstrukcí

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel tření mezi konstrukcí a zeminou

Součinitel aktivního zemního tlaku Kac je dán vztahem:

pro:

pro:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

β

-

sklon povrchu terénu

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Vodorovné a svislé složky aktivního tlaku jsou počítány pomocí vzorců:

kde:

σa

-

aktivní zemní tlak

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.