El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Kopie a vložení zemin a tuhých těles

Geoschránka umožňuje předávat zeminy a tuhá tělesa.

Kopírovat do Geoschránky je možno následující položky:

  • aktuálně označenou zeminu (tuhé těleso)
  • vybrané zeminy (tuhá tělesa)
  • všechny zeminy (tuhá tělesa)

Vložení zemin (tuhých těles) probíhá v následujícím okně:

Vkládání zemin z Geoschránky

V tomto okně je možno upřesnit, které zeminy (tuhá tělesa) budou vloženy (sloupec "Vložit"). Pokud se jméno vkládané zeminy (tuhého tělesa) shoduje se jménem nějaké zeminy (tuhého tělesa) v datech, upraví program jméno tak, aby bylo unikátní. Vlastní vložení a tím i změna dat proběhne až stisknutím tlačítka "Vložit".

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.