El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Topologie

V záložce "Topologie" se zobrazí souřadnice bodů řezu a tabulka se zkouškami, které chceme v daném řezu zobrazit.

Do řezu umístíme zkoušky, které chceme na výkresu zobrazit.

Zkoušky se standardně promítají kolmo na řez, ale můžeme je vždy posunout. V tabulce zkoušek je zobrazeno staničení zkoušky (od prvního bodu řezu) a vzdálenost zkoušky od řezu.

Dále se definuje posun zkoušky pro vykreslení v řezu.

  • žádný - standardní volba, znamenající že zkouška se vykresluje ve skutečné nadmořské výšce - může se tedy v řezu zobrzit nad i pod terénem
  • na terén řezu - první bod zkoušky je promítnut na terén řezu
  • zadat - uživatel může definovat vlastní výškové umístění zkoušky v řezu

Záložka "Topologie"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.