El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Zářez

V rámu "Zářez" se zadává tvar zářezu. Tato funkce umožňuje měnit tvar terénu v rámci fází budování svahu. Lze zadat i více zářezů najednou v tomto případě některé linie zářezu běží z části nad terénem. 

V levé části rámu je umístěna tabulka se seznamem jednotlivých bodů rozhraní. Zadávání rozhraní zářezu je zcela shodné se standardním zadáváním rozhraní.

Zářez nelze zadat v první fázi budování. Zářez nelze také zadat, pokud je již v příslušné fázi zadán násep. V takovém případě je nutné zadat další fázi budování, ve které se zářez zadá, nebo smazat rozhraní náspu.

Zadaná rozhraní zářezu lze kopírovat v rámci všech 2D programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Rám "Zářez"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.