0

GEO5

Ayuda en línea

Tree
Settings
Programa:
Idioma:

Projekt

Rám "Projekt" je určen k zadání základních dat o úloze.

Tlačítkem "Data projektu" se otevírá dialogové okno, ve kterém lze zadat obsah jednotlivých položek.

Vyplněná data se zobrazují v levé části rámu. Tyto údaje jsou dále využívány při textových a grafických výstupech, především při tvorbě záhlaví a zápatí.

Rám "Projekt"

Pokud nám zadávaná data o projektu nevyhovují, lze je libovolně změnit (přidat / upravit / smazat). Data se definují v tzv. Šabloně dat projektu, která se upravuje v rámu "Šablony" při úpravě sady šablon.

V rámu lze také přepínat jednotky (metrické / imperiální). Data projektu lze kopírovat v rámci všech programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Pruebe GEO5. Gratis.