El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Vlastní průběh jen na smykové ploše

Vlastní průběh jen na smykové ploše

Program umožňuje ruční zadání konstantní hodnoty tlaku od vody působící na smykovou plochu ps [kPa].

Vlastní hodnota tlaku vody na smykovou plochu

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.