El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Rozhraní

V rámu "Rozhraní" se zadávají jednotlivá rozhraní zemin. Podrobný popis práce s rozhraními je popsán zde.

Tlačítkem "Rozsahy" lze upravit rozměry světa úlohy - levý a pravý kraj. Třetí zadaný údaj je pomocný - určuje hloubku kreslení zemních  profilů na desktopu - na vlastní výpočet nemá žádný vliv.

Program umožňuje import a export rozhraní ve formátu *.DXF. Zadaná rozhraní lze kopírovat v rámci všech 2D programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Rám "Rozhraní"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.