El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Základová spára

V rámu "Základová spára" se zadávají charakteristiky působení základové spáry:

  • zemina - geologický profil - plošný základ je založený na zemině přiřazené z geologického profilu, který se zadává v rámu "Profil"
  • zemina - zadat parametry kontaktu - zadávají se parametry kontaktu mezi základovou spárou a zeminou. Pro volbu "zadávat úhel tření základ-zemina" se v programu zadává úhel tření mezi základem a zeminou ψ [°]. Pro volbu "zadávat součinitel tření" se v programu zadává součinitel tření μ [-]. Pro obě možnosti se zadává soudržnost mezi základem a zeminou a [kPa].

Vstupní data zadaná v tomto rámu ovlivňují vodorovnou únosnost plošného základu.

Rám "Základová spára"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.