El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Export LandXML

Program Stratigrafie podporuje export dat do formátu LandXML, který obecně slouží jako výměnná platforma dat mezi programy v oblasti stavebního inženýrství, geologických průzkumů a GIS.

Export je dostupný z menu "Soubor" / "Exportovat" / "Formát LandXML".

Export LandXML

Program umožňuje exportovat grafická data ve 3D zobrazení. Před exportem je možné jednoduchou volbou určit, které informace budou ve finálním souboru LandXML obsaženy.

Výběr dat k exportu

Výsledná struktura zobrazovaných dat může záviset na programu, do kterého se budou importovat. Z hlediska přehlednosti a funkčnosti je možné doporučit např. program "Carlson Precision 3D".

Příklad importovaných dat do programu Carlson Precision 3D

V dalším vývoji bude export upřesňován a doplňován podle praktické potřeby.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.