El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Zobrazeni na mapách Google

Programy GEO5 umožňují zobrazit umístění konstrukce na mapách Google. U většiny programů lze se v rámu "Profil" zadat souřadnice GPS nebo v české verzi programu i JTSK.

Zadání souřadnic stavby

Souřadnice GPS a JTSK se vzájemně automaticky dopočítávají. Stisknutím tlačítka "Zobrazit na mapě" zobrazíme umístění stavby v Mapách Google.

Umístění stavby na Google Maps

V programu "Stratigrafie" lze zobrazit tvar staveniště a provedené vrty a zemní zkoušky. Pokud je zadaný souřadný systém S-JTSK provádí se přepočet na souřadnice GPS automaticky. Pro ostatní souřadné systémy je nutné zadat jeden bod v lokálních souřadnicích i souřadnicích GPS - zadává se v rámu Staveniště. Tím dojde k definici umístění modelu.

Zadání umístění stavby

Stavba se zkouškami v Google Maps

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.