El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Modelování pomocí geologických řezů

Základním vstupem tvorby modelu podloží pomocí geologický řezů jsou řídící sonda a přiřazená rozhraní v tabulce vrstev.

Postup tvorby modelu je následující:

V rámu IG řezy vytvoříme geologické řezy:

V Rámu Model podloží zvolíme řídící sondu. Volíme vždy sondu která obsahuje co největší počet rozhraní - nejlépe všechny.

V tabulce vrstev přiřadíme příslušná rozhraní a určíme pořadí generace vrstev. Rozhraní určuje spodní hranici zobrazené zeminy. Průběžná rozhraní musí být generována jako první, teprve poté se generují rozhraní, která se na průběžná rozhraní napojují - např. čočky.

Pokud nejsou všechna námi definovaná rozhraní viditelná, upravíme řídící sondu a rozhraní do ní přidáme. Informace o počtu rozhraní nepřiřazených do modelu je zobrazena pod tabulkou vrstev.

Model s jedním nepřiřazeným rozhraním před úpravou řídící sondy

Nulová vrstva v řídící sondě se zobrazí na kresbě sondy. Po přiřazení rozhraní do tabulky se informace pod tabulkou změní na "všechna rozhrané jsou přiřazena".

Po každé generaci je vhodné porovnat vytvořené výsledné řezy modelu se zadanými IG Řezy a tím ověřit správnost modelu.

Vytvořený model lze jednoduše upravovat přidáním nových sond, u kterých upravíme mocnosti vrstev.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.