El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Popisky

V programech GEO5 lze jednoduchým způsobem ovládat zobrazení kresby na desktopu. Ne vždy, jsou tyto možnosti programu dostatečně vyhovující (styl zobrazení, kóty, doplňující objekty, popis objektů....). V takovém případě programy GEO5 uživateli umožňují použít nástroj "Popisky":

  • doplnit kresbu pomocí uživatelských objektů (komponent)
  • editovat vytvořené objekty a používat nástroje pro jejich editaci
  • vkládat objekty do vrstev

Režim "Popisky" se zapíná pomocí tlačítka na nástrojové liště "Ovládání kresby". V režimu "Popisky" rám obsahuje:

  • Tabulku se seznamem vrstev (1)
  • Tlačítka pro vkládání jednotlivých objektů (2)
  • Tabulku se seznamem vložených objektů (3)
  • Tlačítka pro použití "Nástrojů" (4)
  • Editovatelné vlastnosti jednotlivých objektů (5)

Rám "Popisky"

Na následujících obrázcích je uveden jednoduchý příklad zobrazení pažící konstrukce před a po úpravě uživatelem pomocí nástroje "Popisky":

Zobrazení bez využití funkce "Popisky"

Zobrazení s využitím funkce "Popisky"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.