El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Koeficient zvětšení mezního plášťového tření

Výjimečným vstupním parametrem je koeficient zvětšení mezního plášťového tření k vlivem technologií. Standardně je nastaven na hodnotu 1,0. Pro jeho zvolení stanovení není žádný normový předpis - rozhodnutí o jeho změně ponecháváme na praktických zkušenostech jednotlivého projektanta. Obecně lze říci, že na skutečně měřených pilotách in-situ bylo naměřené plášťové tření obvykle vyšší a odpovídalo hodnotám k1,5, ale teoreticky může nabývat i hodnot menších než 1,0.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.