El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Hřebíky

Rám "Hřebíky" obsahuje tabulku se seznamem zadaných hřebíků. Přidání hřebíků se provádí v dialogovém okně "Nové hřebíky". Zadané hřebíky lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

V dialogovém okně se zadává umístění (počátek x, z), délka l a sklon hřebíku α, vzdálenost mezi hřebíky b, únosnost na přetržení Rt a, únosnost na vytržení Tp a únosnost hlavy hřebíku Rf. Při zadávání se počátek (hlava) hřebíku automaticky umístí na povrch terénu. Všechny zadané parametry hřebíku lze měnit ve fázi budování, kde byl zadán.

Rám "Hřebíky"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.