El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Posouzení podle stupně bezpečnosti

Při posouzení podle stupně bezpečnosti se počítá přímo hodnota stupně stability SF. Posouzení má tvar:

kde:

Tact

-

posouvající síly na smykové ploše

Tres

-

pasivní síly na smykové ploše

SF

-

spočtený stupeň bezpečnosti

SFs

-

požadovaný stupeň bezpečnosti (zadává se v záložce "Stabilitní výpočty")

Obvyklé hodnoty jsou např. - pro stěny stavebních jam SFs = 1,1 až 1,25, - pro skalní zářezy pozemních komunikací SFs = 1,2 až 1,5 apod.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.