El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Volné linie

Rám "Volné linie" obsahuje tabulku se seznamem zadaných volných linií. Operace s volnými liniemi jsou shodné jako v programu "MKP" v rámu "Volné linie".

Rám se liší funkcemi na vodorovné liště, na které jsou umístěna tlačítka "Generátor tvarů ostění" a "Generátor prokotvených oblastí".

Rám "Volné linie"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.