El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Zeminy

Rám "Zeminy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zemin. Zvláštností této tabulky je zobrazení údajů o aktuálně vybrané zemině v pravé části rámu. Pokud je v tabulce vybráno více záznamů (zemin), řadí se informace o jednotlivých zeminách za sebou.

Přidání (editace) zeminy se provádí v dialogovém okně "Přidání nových zemin".

V programu se zadávají charakteristiky zemin, které jsou blíže popsané v následujících kapitolách: "Základní data" a "Vztlak". Zadávané parametry zemin jsou závislé na teorii výpočtu, která se zadává v záložce "Mikropiloty".

Data zadaných zemin lze kopírovat v rámci všech programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Rám "Zeminy"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.