El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Úpravy

Tlačítka na liště jsou určena pro práci s daty v rozpracované úloze. Lišta má jinou podobu v 1D a 2D programech. Nástrojová lišta obsahuje následující tlačítka:

Nástrojová lišta "Úpravy" - 1D programy

Nástrojová lišta "Úpravy" - 2D programy

Některá tlačítka jsou rozdělena na dvě části a jedním tlačítkem lze ovládat více funkcí (oddělená část vpravo se šipkou).

Použití tlačítka pro více funkcí

Funkce jednotlivých tlačítek jsou následující:

Kopírovat data

Vložit data

  • Otevře dialogové okno a vloží ze schránky vybraná data z jiného programu GEO5 - např. z programu "Tlaky" do programu "Tížná zeď".

Zpět

  • Vrátí poslední provedený krok - funkce je dostupná pouze v programech prostředí 2D a musí být zapnuta v dialogovém okně "Možnosti".

Zpět (více kroků)

  • Nabídne seznam kroků, které je možné vrátit.

Znovu

  • Obnoví jeden vrácený krok - funkce je dostupná pouze v programech prostředí 2D a musí být zapnuta v dialogovém okně "Možnosti".

Znovu (více kroků)

  • Nabídne seznam kroků, které je možné obnovit.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.