El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Zeminy

Rám "Zeminy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zemin. Zvláštností této tabulky je zobrazení údajů o aktuálně vybrané zemině v pravé části rámu. Pokud je v tabulce vybráno více záznamů (zemin), řadí se informace o jednotlivých zeminách za sebou.

Přidání zeminy se provádí v dialogovém okně "Přidání nových zemin".

V programu "Sedání" se zadávají charakteristiky zemin, které jsou blíže popsané v následujících kapitolách: "Vztlak" a "Výpočet sedání". Při výpočtu konsolidace se zadává koeficient filtrace nebo součinitel konsolidace. Vstupní charakteristiky zemin jsou určeny podle zvolené teorie výpočtu v záložce "Sedání".

Parametry zemin se zjišťují z geotechnického či inženýrsko-geologického průzkumu nebo z laboratorních zkoušek. Nejsou-li tyto podklady k dispozici, lze využít zabudovanou databázi zemin, která obsahuje orientační hodnoty vybraných základních charakteristik zemin.

Data zadaných zemin lze kopírovat v rámci všech programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Rám "Zeminy"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.