El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Modelování celé zdi

V módu programu "3D zeď", který se volí v rámu Nastavení lze:

Celý postup je podrobně popsán v Inženýrském manuálu č. 39.

Velmi důležitý v programu je mód zobrazení konstrukce (2D/3D), který přepínáme na levé ovládací liště.

Prostorový obrázek je velmi přehledný, nelze v něm ale tvořit popisy.

3D zobrazení zdi

Obrázek 2D umožňuje popis konstrukce, kótování, popis bloků - je ale výrazně těžší si zeď představit. Prostorový tvar zdi je "rozbalen" do 2D, zlom je zobrazen trojitou čarou. Rohové bloky jsou vykresleny z obou stran.

2D zobrazení zdi

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.