El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Geometrie půdorys

V rámu "Geometrie půdorys" se zadávají délka opěry, délka základu opěry a také rozměry křídel opěry. Rozměry lze editovat buď v rámu vložením hodnot do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

Vliv rozměrů opěry na posouzení je blíže popsán v části "Výpočet sil působících na opěru".

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie půdorys"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.