El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Vliv tahových trhlin

Program umožňuje započítat vliv tahových trhlin na povrchu vyplněných vodou. Způsob výpočtu je patrný na obrázku. Jediným vstupním údajem je hloubka tahových trhlin.

Vliv tahových trhlin

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.