El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Soubory

Tlačítka na liště jsou určena pro práci se soubory. Nástrojová lišta obsahuje následující tlačítka:

Nástrojová lišta "Soubor"

Některá tlačítka jsou rozdělena na dvě části a jedním tlačítkem lze ovládat více funkcí (oddělená část vpravo se šipkou).

Použití tlačítka pro více funkcí

Funkce jednotlivých tlačítek jsou následující:

Nový soubor

  • Otevře nový soubor - pokud je otevřena rozpracovaná úloha, program vyzve k uložení dat

Otevřít soubor

  • Otevře uložený soubor - pokud je otevřena rozpracovaná úloha, program vyzve k uložení dat

Otevřít naposledy používané soubory

  • Nabídne seznam naposledny zpracovávaných úloh

Uložit data do souboru

  • Uloží data aktuálně otevřené úlohy - v případě, že úloha není pojmenována, otevře dialogové okno "Uložit jako"

Uložit jako

  • Otevře dialogové okno "Uložit jako" - aktuálně otevřená úloha lze uložit pod jiným jménem

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.