El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Analiza fundamentu bezpośredniego na przebicie

Odcinek krytyczny obciążany na ścinanie u jest odległy od krawędzi kolumny o połowę szerokości fundamentu. Odcinek obciążany jest zalecanymi momentami MxMy oraz siłą ścinającą NSd wyznaczaną z:

gdzie:

A

-

pole fundamentu

V

-

przypisana siła pionowa powstała w kolumnie

At

-

pole kreskowane na rys.

Wymiarowanie przekroju zbrojenia na ścinanie At

Program oblicza maksymalną siłę ścinającą NSd powstałą w krytycznym odcinku, siłę ścinającą przenoszoną przez beton bez zbrojenia na ścinanie NRd1 oraz maksymalną siłę dopuszczalną NRd,max:

Dla NSd < NRd zbrojenie na ścinanie nie jest wymagane.

Dla NSd >NRd i NSd < NRd,max należy wprowadzić zbrojenie na ścinanie. Końcowa siła ścinająca wyznaczana jest z:

gdzie:

u

-

krytyczna rozpiętość przekroju poprzecznego

α

-

kąt haków

Asw

-

całkowite pole haków w fundamencie

Dla NSd > NRd,max zbrojenie na ścinanie nie może być zaprojektowane. Należy zatem zwiększyć wysokość przekroju poprzecznego

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.