El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Analiza żelbetowego przekroju kołowego

Program analizuje zbrojony pal betonowy za pomocą metody odkształceń granicznych. Maksymalne dopuszczalne odkształcenie betonu na ściskanie wynosi 0,002 - 0,0035. Stopień zbrojenia jest sprawdzany za pomocą wzoru:

  • Słup - sprawdzenie dominującego ściskania

  • Belka - sprawdzenie dominującego zginania

gdzie:

d

-

średnica pala

As

-

pole przekroju zbrojenia

Wykres interakcji N-M

Współczynnik wykorzystania przekroju betonowego poddanego kombinacji momentu zginającego i siły normalnej określany jest jako |0L| / |0R|. Gdzie L jest siłą R jest wytrzymalością z określonym mimośrodem.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.