El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Spoczynkowe parcie gruntu dla pochyłej powierzchni terenu za konstrukcją

Dla nachylonej powierzchni gruntu za konstrukcją (0° < β ≤ φ) spoczynkowe parcie gruntu przyjmuje postać:

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

β

-

nachylenie zbocza

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Dla nachylonego tyłu ściany, wartości spoczynkowego parcia ziemi wyprowadza się z:

gdzie:

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Normalne i tangensowe składowe wyznaczane są z:

gdzie:

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Kąt odchylenia od normalnej linii do ściany δ:

gdzie:

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.