El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Moduł poziomy

Ramka "Moduł poziomy" służy do definiowania poziomego modułu reakcji podłoża charakteryzującego reakcję pala w kierunku poziomym.

Zdefiniowane wartości modułu reakcji podłoża na danych głębokościach profilu wyświetlane są w tabeli.

Ramka "Moduł poziomy"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.