El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Parametry w analizie osiadania

W zależności od wybranej metody rozwiązania, program GEO5 stosuje następujące parametry do obliczenia osiadania, które mogą różnić się typem eksperymentu wymaganego do wyznaczenia lub sposobem przedstawienia zmierzonych zmiennych:

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.