El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Linie swobodne

Ramka "Linie swobodne" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych linii swobodnych. Praca z liniami swobodnymi przebiega według takich samych zasad, jak w programie MES, w ramce “Linie swobodne”.

Ramka różni się funkcjami na poziomym pasku narzędzi, który zawiera przyciski "Generator kształtu obudowy" i "Generator obszarów kotwionych".

Ramka “Linie swobodne”

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.