El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Program Ściana oporowa

Program ten służy do analizy masywnych ścian oporowych. Udostępnia znaczną liczbę predefiniowanych kształtów ścian i sprawdza masywne przekroje betonowe.

Pomoc w programie "Ściana oporowa" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Projekt

Ustawienia

Geometria

Materiał

Profil

Grunty

Przyporządkowanie

Fundament

Nasyp za konstrukcją

Teren

Woda

Obciążenie

Opór na licu

Zdefiniowane siły

Obciążenia sejsmiczne

Ustawienia fazy

Analiza

Nośność

Wymiarowanie

Stateczność

  • Teoria obliczeniowa do programu "Ściana oporowa":

Naprężenia w gruncie

Parcia gruntu

Analiza Ścian

Analiza nośności fundamentu

Wymiarowanie konstrukcji betonowych

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.