El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Współczynnik korekcyjny sztywności gruntu Rb

Wartości współczynnika korekcyjnego Rb są zwykle przedstawiane jako funkcja stosunku modułu sprężystości pala i siecznego modułu odkształcenia gruntu w podstawie pala i jego otoczeniu (E/E) dla różnych współczynników sztywności pala K i rożnych stosunków długości pala do jego średnicy (l/d). W programie, wykresy te dostępne są w postaci cyfrowej.

Współczynnik korekcyjny podstawy dla osiadania Rb (L/d = 10)

Współczynnik korekcyjny podstawy dla osiadania Rb (L/d = 5)

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 90 (figure 5.22).

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.