El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Standardowe warunki brzegowe

Program automatycznie generuje standardowe warunki brzegowe. Dlatego, w przypadku typowych zadań, użytkownik nie musi przeprowadzać definiowania podpór.

Standardowe warunki brzegowe:

  • podparcie swobodne wzdłuż dolnego brzegu modelu geometrycznego
  • podparcie przesuwne wzdłuż pionowych krawędzi modelu geometrycznego

Standardowe warunki brzegowe

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.