El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Metoda ograniczenia wartości naprężenia pierwotnego

Jeżeli w analizie osiadania przyjmiemy ograniczenia procentu pierwotnego naprężenia geostatycznego, wówczas:

a) głębokość aktywna reprezentowana jest głębokością pod fundamentem, gdzie przyrost naprężenia σz osiąga pewien procent początkowego naprężenia geostatycznego:

gdzie:

x%

-

rozważana wartość naprężenia geostatycznego

σor

-

naprężenie geostatyczne

b) osiadanie s wyprowadzone jest z wartości naprężenia oznaczonej kreskowaniem na rysunku i otrzymuje postać:

gdzie:

σz

-

przyrost naprężenia

σor

-

naprężenie geostatyczne

Głębokość aktywna wyznaczona ograniczeniem wartości naprężenia pierwotnego

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.