El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Kotwienie fundamentu

Kotwienie fundamentu ściany można zdefiniować w programie "Ściana kątowa". W takim przypadku istnieje konieczność określenia położenia kotwy, wymiarów wierconego otworu oraz rozstawu kotew.

Dla kotew zdefiniowane są dwa stany graniczne nośności - nośność na wyciąganie Tp [kN/m] oraz wytrzymałość kotwy Rt [kN].

Kotwienie podstawy

Nośności można wprowadzić bądź obliczyć na podstawie zdefiniowanych wartości z następujących wyrażeń:

gdzie:

Tp

-

wytrzymałość na wyciąganie

d

-

średnica otworu wierconego

a

-

przyczepność graniczna

SFe

-

współczynnik bezpieczeństwa na wyciąganie

gdzie:

Rt

-

wytrzymałość kotwy

ds

-

średnica kotwy

fy

-

granica plastyczności kotwy

SFt

-

współczynnik bezpieczeństwa na wyciąganie

Przybliżone wartości nośności na wyciąganie

Material

Przyczepność graniczna 

[N/mm2]

Nośność graniczna dla określonej średnicy otworu  [kN/m]

65 mm

75 mm

90 mm

100 mm

150 mm

Miękki łupek ilasty

0,21 - 0,83

42 - 169

49 - 195

59 - 234

65 - 260

98 - 391

Piaskowiec

0,83 - 1,73

169 - 350

195 - 407

234 - 486

260 - 543

391 - 562

Łupek, twardy łupek ilasty

0,86 - 1,38

175 - 281

202 - 325

243 - 390

270 - 433

405 - 562

Miękki wapień

1,00 - 1,52

204 - 310

235 - 358

282 - 429

314 - 477

471 - 562

Granit, bazalt

1,72 - 3,10

351 - 562

405 - 562

486 - 562

540 - 562

562 - 562

Beton

1,38 - 2,76

281 - 562

325 - 562

390 - 562

433 - 562

562 - 562

Pruebe GEO5. Gratis.