El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Analiza osiadania gruntów niespoistych

Dla gruntów niespoistych, wykładnik naprężenia nie jest równy zero. Dla podłoża warstwowego, wynikowe osiadanie równa się sumie częściowych osiadań poszczególnych warstw:

gdzie:

σor,i

-

pionowa składowa naprężenia geostatycznego w środku itej warstwy

σz,i

-

pionowa składowa przyrostu naprężenia (np. naprężenie na skutek obciążenia konstrukcji) łączenie ze ściskaniem warstwy

ji

-

wykładnik naprężenia w itej warstwie

mi

-

modul Janbu w itej warstwie

hi

-

miąższość itej warstwy

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.