El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Import_LandXML

Program "Teren" i "Stratygrafia 3D" umożliwia import danych w formacie LandXML. Wybierz pozycję "Import", "Format LandXML" item w menu programu ("Plik") następnie w standardowy sposób wybierz plik do importowania.

Import LandXML

Wczytywane dane pokazywane są w oknie dialogowym, które umożliwia dokonanie wyboru poszczególnych warstw do wczytania w postaci punktów i warstw. To samo okno dialogowe pozwala także na modyfikację jednostek wykorzystywanych przy tworzeniu pliku LandXML. Konstrukcja może być również przesuwana. Program oferuje następujące opcje:

  • nie przesuwaj - ta opcja wczytuje dane w taki sam sposób jak były definiowane
  • automatycznie do zera - ta opcja przesuwa lewy dolny róg konstrukcji do początku układu współrzędnych
  • definiuj - ta opcja umożliwia definiowanie ręczne przesunięcia konstrukcji

Podczas importu program automatycznie dostosowuje wymiary obszaru na podstawie wczytywanych danych.

Elementy LandXML, które mogą być importowane: Jednostki, Wyrównania, PunktyCg, Pakiety, FunkcjePrzestrzenne, Drogi, Powierzchnie, Badania.

Elementy LandXML, które nie moga być importowane: GradeModel, krzywe spiralne z wyłączeniem klotoid.

Wczytywanie danych

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.