El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Fundamenty bezpośrednie

Zakładka "Fundamenty bezpośrednie" służy do definiowania ustawień dotyczących nośności fundamentów bezpośrednich:

Analiza w warunkach z odpływem:

Analiza w warunkach bez odpływu:

Analiza fundamentu bezpośredniego posadowionego na podłożu skalnym:

Analiza fundamentu rozciąganego

Mimośród dopuszczalny - do określenia mimośrodowości fundamentu maksymalna dopuszczalna wartość mimośrodu przyjmowana jest w granicach od 0,1 do 0,4.

Metodologia obliczeń (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne, analiza według EN 1997, analiza według LRFD, analiza według norm chińskich).

Sytuacje obliczeniowe określane są dla wszystkich metodologii obliczeń.

Okno dialogowe "Nowe ustawienia" - zakładka "Fundamenty bezpośrednie"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.