El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Geometria gwoździ

Ramka "Geometria gwoździ" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych gwoździ. Dodawanie gwoździ odbywa się w oknie dialogowym "Nowy gwóźdź". Zdefiniowane gwoździe można również edytować na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów

Użytkownik musi określić zagłębienie gwoździ, głębokość podstawy warstwy poniżej danego rzędu gwoździ (kolejny rząd gwoździ musi znajdować się poniżej wykopu/podstawy warstwy górnego gwoździa), długość gwoździa, jego średnicę i rozstaw.

Nachylenie gwoździ uwzględniane jest od linii poziomej w kierunku wskazówek zegara i jest stałe dla wszystkich gwoździ.

Ramka "Geometria gwoździ"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.