El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Wyznaczanie głębokości aktywnej

Z teoretycznego punktu widzenia, przy obciążaniu powierzchni gruntu możemy oczekiwać zmiany naprężenia w podłożu do nieskończonej głębokości. Grunt, jednak, deformuje się tylko do pewnej głębokości, tak zwanej aktywnej.

Program oferuje dwie opcje do określenia głębokości aktywnej:

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.