El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Analiza - stany graniczne

Program wyznacza siłę normalną i tnącą w poziomie podstawy fundamentu, a następnie przeprowadza sprawdzenie konstrukcji na obrót i poślizg. W przypadku ścian z płaską podstawą fundamentu i zdefiniowaną odsadzką istnieje możliwość uwzględnienia odsadzki w postaci parcia oddziałującego na ścianę przednią lub w postaci ściany z pochyloną podstawą fundamentu.

Sprawdzenie na obrót:

gdzie:

Movr

-

moment obracający

γo

-

współczynnik redukcji do obrotu

Mres

-

moment utrzymujący

Sprawdzenie na przesuw:

gdzie:

N

-

siła normalna działająca na podstawę fundamentu

φd

-

obliczeniowy kąt tarcia konstrukcja-grunt

cd

-

obliczeniowa spójnosć konstrukcja-grunt

d

-

szerokość podstawy fundamentu

e

-

mimośród

γs

-

współczynnik redukcji wytrzymałości na przesuw

H

siła tnąca działająca na podstawę fundamentu

Fres

-

siła utrzymująca (pochodząca od zbrojenia i przedłużenia siatki)

gdzie mimośród e:

gdzie:

Movr

-

moment obracający

Mres

-

moment utrzymujący

N

-

siła normalna działająca na podstawę fundamentu

d

-

szerokość podstawy fundamentu

Poziome składowe sił są uwzględniane w sile tnącej i momencie obracającym, natomiast składowe pionowe sił są uwzględniane w sile normalnej i momencie utrzymującym. Siły i momenty utrzymujące zawierają także poziome składowe sił pochodzące ze zbrojenia oraz przedłużonych siatek. 

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.