El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Analiza za pomocą modułu edometrycznego

Równanie do obliczania osiadania itej warstwy gruntu pod fundamentem posiadającej miąższość h wynika z definicji modułu edometrycznego Eoed:

gdzie:

σz,i

-

składowa pionowa przyrostu naprężenia w środku itej warstwy

hi

-

miąższość itej warstwy

Eoed,i

-

moduł edometryczny itej warstwy

Moduł edometryczny Eoed można określić dla każdego gruntu jako stały lub za pomocą krzywej edometrycznej (zależność σef ). W przypadku zastosowania krzywej edometrycznej, program przyjmuje dla każdej warstwy wartość Eoed odpowiadającą danemu zakresowi naprężenia początkowego i końcowego. Jeżeli wartość modułu edometrycznego Eoed jest niedostępna, istnieje możliwość wprowadzenia modułu odkształcenia Edef, a program przeprowadza odpowiednie przekształcenie.

gdzie:

gdzie:

ν

-

współczynnik Poisson'a

Edef

-

moduł odkształcenia

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.