El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Program Zbocze gwoździowane

Program ten służy do analizy ścian i zboczy gwoździowanych różnorodnych kształtów.

Pomoc w programie "Zbocze gwoździowane" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Projekt

Ustawienia

Geometria

Typy gwoździ

Geometria gwoździ

Przekroje

Materiał

Typy siatki

Profil

Grunty

Przyporządkowanie

Teren

Woda

Obciążenie

Obciążenia sejsmiczne

Ustawienia fazy

Stateczność wewnętrzna

Analiza

Nośność

Wymiarowanie - osłona betonowa

Wymiarowanie - siatka

Stateczność

  • Teoria obliczeniowa do programu "Zbocze gwoździowane":

Naprężenia w gruncie

Parcia gruntu

Analiza ścian

Zbocze gwoździowane

Wymiarowanie konstrukcji betonowych

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.