El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Program Ściana prefabrykowana

Program ten służy do analizy ścian oporowych zbudowanych z bloków prefabrykowanych.

Pomoc w programie "Ściana prefabrykowana" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Projekt

Ustawienia

Geometria

Profil

Grunty

Przyporządkowanie

Fundament

Nasyp za konstrukcją

Teren

Woda

Obciążenie

Opór na licu

Zdefiniowane siły

Obciążenia sejsmiczne

Ustawienia fazy

Analiza

Nośność

Wymiarowanie

Poślizg po zbrojeniu

Stateczność

  • Teoria obliczeniowa do programu "Ściana prefabrykowana":

Naprężenia w gruncie

Parcia gruntu

Analiza ścian

Analiza nośności fundamentu

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.