El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Zagęszczenie punktów

Ramka "Zagęszczenie punktów" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych zagęszczeń punktów. Dodawanie zagęszczeń punktów wykonywana jest w oknie dialogowym "Nowe zgęszczenia punktu".

Zagęszczenie siatki elementów skończonych wokół punktów jest istotną opcją, która pozwala na tworzenie właściwej siatki elementów skończonych. Zarówno punkty swobodne, jak i punkty odnoszące się do poszczególnych elementów kontaktowych - w tym do powierzchni terenu - mogą być stosowane do zagęszczenia początkowej siatki elementów skończonych.

Zagęszczenie punktu można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych.

Ramka “Zagęszczenie punktu”

Okno dialogowe “Nowe zagęszczenia punktu”

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.