El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Ustawienia obliczeń

Ustawienia obliczeń to zestaw danych, decydujących o przebiegu różnorodnych obliczeń w danym programie. Są to na przykład:

Ustawienia obliczeń są zwykle jednakowe dla wielu zagadnień - dlatego, program umożliwia stworzenie "Listy ustawień". Poszczególne ustawienia mogą być edytowane, eksportowane i importowane w "Administratorze ustawień".

Ustawienia moga być obowiązujące dla wszystkich programów GEO5 lub też tylko dla jednego wybranego programu.

Okno dialogowe "Edycja ustawień bieżącego zadania"

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.