El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Współczynniki m1, m2

Współczynnik rodzaju obciążenia  m1 :

-

dla obciążenia charakterystycznego

0,7

-

dla obciążenia obliczeniowego

1,0

Współczynnik zabezpieczenia pobocznicy  m2 :

-

dla betonowania w suchym otworze i pod wodą

1,0

-

dla betonowania z zawiesiną bentonitową

0,9

-

dla ścianki szczelnej z PCV (grubość powyżej 0,7 mm)

0,7

-

dla ścianki szczelnej i siatki systemowej B

0,5

-

dla stalowych rur osłonowych

0,15

Literatura:

Masopust, J., Glisnikova, V.: Zakladani staveb Modul M01. 1st edition, Brno, AN CERM, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7204-538-9.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.