El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Wyznaczanie sił wewnętrznych przekroju poprzecznego

Podłużne zbrojenie fundamentu sprawdzane jest ze względu na obciążenie momentem zginającym i siłą ścinającą. Zakłada się, że naprężenie pod fundamentem jest jednolite (CSN) lub liniowe (EC). Naprężenia w poszczególnych kierunkach xy są wyznaczane niezależnie.

W przypadku rozważania liniowego rozkładu naprężenia pod fundamentem, wówczas rozkład naprężenia w przekroju poprzecznym wyznaczany jest z:

lub przy wykluczeniu rozciągania:

gdzie:

e

-

mimośrodowość siły normalnej N

d

-

szerokość fundamentu

N

-

siła normalna działająca pod fundamentem

Moment zginający i siła ścinająca wyznaczane są jako reakcja na belkę oporową pokazana na rysunku:

Siły wewnętrzne działające na odsadzkę ściany

Siły wewnętrzne w przekroju poprzecznym odpowiadające stałemu rozkładowi naprężenia wyznaczane są z:

gdzie:

σ

-

maksymalne naprężenie pod fundamentem

dv

-

długość odsadzki

e

-

mimośrodowość siły normalnej N

d

-

szerokość fundamentu ściany

N

-

siła normalna działająca pod fundamentem

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.