El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie".

Fundament obciążany jest zawsze w punkcie kontaktu słupa z fundamentem. Program wyznacza automatycznie ciężar własny fundamentu oraz ciężar nadkładu gruntu.

Program umożliwia także import obciążeń. Służy do tego celu przycisk "Importuj".

Ramka "Obciążenie"

Pruebe GEO5. Gratis.