El enlace fue enviado a su email.

No se pudo enviar el enlace a su email. Por favor, verificar su correo electrónico.

Ayuda en línea

GEO5

Tree
Settings
Producto:
Programa:
Idioma:

Analiza przekroju poprzecznego z betonu niezbrojonego

Przekrój poprzeczny jest prostokątny, obciążony momentem zginającym MSd, normalną siłą NSd (przyłożoną w środku przekroju poprzecznego) oraz siłą ścinającą VSd. Nośność przekroju poprzecznego poddanego działaniu momentu zginającego wyznaczana jest z:

Wytrzymałość na ścinanie wyznaczana jest z:

gdzie:

Wytrzymałość betonowego przekroju poprzecznego poddanego działaniu kombinacji momentu zginającego i siły normalnej wyprowadzana jest z następujących wyrażeń w zależności od mimośrodowości siły normalnej e:

Jako większa z:

gdzie:

Wykres interakcji N-M

Wskaźnik wykorzystania przekroju betonowego poddanego kombinacji momentu zginającego i siły normalnej określa się jako |0L| / |0R1| lub |1L| / |1R2|. Gdzie L stanowi obciążenie, R1 - wytrzymałość z predefiniowanym mimośrodem oraz R2 - wytrzymałość z predefiniowaną siłą normalną.

Pruebe GEO5.
Gratis y sin restricciones en el análisis.